Κοινοβουλευτικό Έργο σύνολο 445 αρχείων
 
 

Δευτερολογία επί των άρθρων για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα

View Video

 

Ομιλία επί της αρχής για τις αλλαγές στη δασική νομοθεσία και τον οικοδομικό κανονισμό

View Video

 

Δευτερολογία επί της αρχής για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα

View Video

 

Ομιλία για το νέο ΕΣΠΑ

View Video

Επόμενα 5 αρχεία >