Νίκη Φούντα: Βουλευτής Αιτωλοκαρνανίας, Δημοκρατική Αριστερά