Κοινοβουλευτικό Έργο/Υπο Επιτροπή Υδατικών Πόρων σύνολο 6 αρχείων
 
 

Παρέμβαση στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων για τον ποταμό Νέστο

View Video

 

Παρέμβαση στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων για τις πλημμύρες

View Video

 

Παρέμβαση στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων για τον Αξιό

View Video

 

Πρόταση για επίσκεψη των μελών της Επιτροπής Υδάτινων Πόρων στην Αιτωλοακαρνανία Α

View Video

Επόμενα 5 αρχεία >