Κοινοβουλευτικό Έργο/Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σύνολο 57 αρχείων
 

Παρέμβαση για την πορεία υλοποίησης του εθνικού κτηματολογίου

View Video

 

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα Δ'

View Video

 

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα Β'

View Video

 

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα Α'

View Video

 

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και δημόσια έργα Δ'

View Video

Επόμενα 5 αρχεία >