Κοινοβουλευτικό Έργο/Ολομέλεια σύνολο 89 αρχείων
 

Πρωτολογία επί των άρθρων για τις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τα δημόσια έργα

View Video

 

Ομιλία επί της αρχής για μεταφορές, επικοινωνίες και δημόσια έργα

View Video

 

Πρόταση Βουλευτών για εθνική συμφωνία - Συνεννόηση για εκλογή Προέδρου, Αναθεώρηση του Συντάγματος, Ανάγκη διευθέτησης του χρέους και Εκλογές

 

Ομιλία για την Συνταγματική Αναθεωρηση: περί Βασικού Μετόχου και Ηλεκτρονικών ΜΜΕ

View Video

 

Ομιλία για τα κόκκινα δάνεια

View Video

< Προηγούμενα 5 αρχεία Επόμενα 5 αρχεία >