Κοινοβουλευτικό Έργο/Επίκαιρες Ερωτήσεις σύνολο 60 αρχείων
 

Χωροταξικός σχεδιασμός και θωράκιση απέναντι στις πλημμύρες - αναζήτηση ευθυνών

 

Ελλείψεις ιατρών και προβλήματα λειτουργίας στο νέο Νοσοκομείο Αγρινίου θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης

 

Επίκαιρη Ερώτηση για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου - Αιτωλικού

View Video

 

"Νοικοκύρεμα", τήρηση της νομιμότητας και αξιοποίηση παραλιακού μετώπου της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου -Αιτωλικού

 

Προβλήματα στην πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου και απαξίωση της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ

< Προηγούμενα 5 αρχεία Επόμενα 5 αρχεία >