Ομιλία για τον προϋπολογισμό


Πρωτολογία επί των άρθρων για τις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τα δημόσια έργα

View Video

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα Β'

View Video

Ομιλία επί της αρχής για μεταφορές, επικοινωνίες και δημόσια έργα

View Video

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα Α'

View Video

< Προηγούμενα 5 αρχεία Επόμενα 5 αρχεία >